Doğu Türkistan’ın Tarihini ve Müslümanların Güncel Durumunu Konuştuk

Doğu Türkistan’ın Tarihini ve Müslümanların Güncel Durumunu Konuştuk

Konuşmada ayrıca ülkenin coğrafi durumu hakkında da bilgi verildi. Doğu Türkistan Büyük Türkistan’ın doğusunda ve Asya’nın tam ortasında yer almaktadır. Yüzölçümü 1.828.418 km2’dir. Bol yer altı ve yer üstü zenginliğe sahiptir. Günümüzde Doğu Türkistan’da Uygur, Kazak, Kırgız, Tacik, Özbek, Tatar Türkleri ve Han Çinlileri yaşamaktadır. Uygur Türklerinin nüfusu Çin’in açıkladığı resmi rakamlara göre 10 milyondur ancak gerçek nüfusun 30-40 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bunun sebebi Çin’in, Uygurları yok etmeye yönelik yürütmüş olduğu nüfus politikası kapsamında iki çocuktan fazla çocuğa sah+ip olan ailelerin diğer çocuklarını kayıt altına almamasıdır.

Konuşmada Doğu Türkistan’da son yıllarda yaşanan ağır hak ihlallerine ve Uygurlara yapılan zulümlere değinildi. Birçok insanın tutuklandığı ve birçoğunun Çin rejiminin zorladığı uygulamalara maruz bırakıldığı aktarıldı. Bunlar arasında kardeş aile projesi, camiye girme konusunda sınırlamalar, camiye giriş kartı yasası, zorunlu kürtaj yasası, Doğu Türkistan topraklarına işçi adı altında Çinli nüfusunun yerleştirilmesi, Uygurları Doğu Türkistan’dan alıp Çinli nüfusun arasına yerleştirme gibi uygulamaların varlığından söz edildi. Bu zulümler karşısında dünyada ve Türkiye’de Çin’e karşı nasıl bir tepki verilebileceği üzerine konuşuldu.

Program soru ve cevapların ardından sona erdi.

Babi-Alem