+ 90 507 078 7540

Hakkımızda

Hakkımızda

Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi Tanıtımı

Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi:

Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi, Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği, Doğu Türkistan Ulemaları Birliği, Satuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı ve diğer teşkilatları da bünyesine katarak genişleyen ve yeni ismiyle Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği olarak bilinen kurumun üyesi olup, faaliyetleri gençler tarafından yürütülen bir dernektir. Derneğimiz, 09 Mart 2018 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı’nın dernekler yönetmeliği tüzüğüne uygun olarak kurulmuş ve dernekler listesine resmen kaydedilerek çalışmalarına başlamıştır.

Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi esas gayesi doğrultusunda çalışmayi hedefleyerek, İslam dünyası gençliği ve Türk genliğine hitap etmeyi ve onlar nezlinde Doğu Türkistan gençlerini temsil etmeyi ocak 2012 yılında başlamış olup, Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Gençlik Kolları (Genç Maarif) olarak bu tür çalışmalarını sürdüregelmiştir.

Misyonu

Yeryüzünde hakkın ve adaletin hâkim olması, Doğu Türkistanlıların maruz kaldığı her türlü haksızlıkların önlenmesi için kardeşlik bilinci oluşturmak, ortak akıl ve istişare içinde hareket etmek, dünyanın her yerindeki Doğu Türkistanlıların dini ve milli kimlik bilincini geliştirmek, kazandırmak, gelecek Doğu Türkistanlı neslin daha eğitimli, daha şuurlu dava adamı olmasına özen göstermek, nerede olursa olsun, muhtaç ve mazlum tüm insanların özellikle Doğu Türkistanlıların eğitim ve kültürel yönden gelişmesine yardımcı olarak onurlu bir yaşam sunmaktır.

 Vizyonu

* Senelerce esaretin Doğu Türkistan halkı üzerinde bıraktığı, bir araya gelememezlik, bir birlerine güvenememezlik hastalıklarını ortadan kaldırmak için, birlik ve kardeşlik bilinci oluşturmak.

* Gelecek neslin daha eğitimli ve daha da dini ve milli şuurlu yetişmesi için etkin hizmet vermek ve ortam yaratmak.

* Tarihi ile barışık, Türkiye ve ata yurdu Doğuı Türkistan medeniyet değerlerinden haberdar ve bu değerleri yüceltecek bir neslin yetişmesi için, ilim, kültür ve sanat alanında faaliyet yapmak.

* İnsan hak ve hürriyetlerine yönelik her türlü olumsuzluğa ve hukuksuzluğa karşı hak ve özgürlük bilinci oluşturmak; bu hususta her türlü çabayı sergilemek, bu alanlarda çalışma yapanlara destek olmak.

* Doğu Türkistanlıları mazlum durumuna düşüren bütün politikalarla hukuk çerçevesinde  mücadele etmek. 

* Doğu Türkistan gençliği ve diğer milletler  arasında birlik ve beraberliği, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, sorunların çözülmesine ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

* Ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek ve yürütmek, Ulusal ve uluslararası projelere ortak olarak katılmak.

* Kültürel mirası korumak ve koruma bilincini geliştirmek.

Bir diğer amacımız ise, gaye ve amacımıza samimi inanan bütün Doğu Türkistanlı gençleri bu hayırlı hizmet aracılığıyla mazlum halkımızla ortak bir hedef altında toplamak, hayırlı işlerde yardımlaşmalarını sağlamak ve yardımlaşma yeteneklerini geliştirmelerine rehberlik etmektir.

Yapılan Çalışmalar

Uluslarası Platformlarda Doğu Türkistan Gençlerine temsilen katılım sağladık ve Doğu Türkistan Meselesini gündemde taşıdık.

Derneğimiz kurulduğundan bu yana Endonezya ve Malezya başta olmak üzere pek çok müslüman ülkede Doğu Türkistan’ı gündeme taşıma faaliyeti yürütmüştür.